8a convocatòria dels premis Jóvenes Investigadores

La Real Academia de Ingeniería juntament amb la Fundació “Pro Rebus Academiae“, convoca els premis “Agustín de Betancourt” i “Juan López de Peñalver” destinats a investigadors o professionals que hagin realitzat contribucions originals i rellevants en qualsevol dels àmbits de l’enginyeria, valorant-se específicament en tots dos premis els aspectes relacionats amb la transferència de tecnologia.

Els aspirants han de tenir menys de 40 anys  i mantenir vinculació amb Espanya, on hagin desenvolupat part significativa dels seus treballs.

El premi Agustín de Betancourt i Molina es destina a persones individuals que hagin realitzat treballs de recerca en el camp de l’enginyeria, a  propiciar nous desenvolupaments i innovacions en qualsevol dels seus àmbits professionals.

El premi Juan López de Peñalver està destinat a persones o a equips de treball formats per membres que majoritàriament tinguin menys de 40 anys d’edat, que hagin realitzat treballs en innovació, contribucions professionals destacades o obra singular en qualsevol dels àmbits professionals de l’enginyeria espanyola. En el cas d’un equip es farà explícit el director d’aquest, que tindrà, en tot cas, una edat menor de 40 anys i que signarà la candidatura.

Les candidatures són avaluades per la comissió de premis de la Real Academia de Ingeniería. Aquesta comissió remetrà a la junta de govern de l’Acadèmia recomanació argumentada de la concessió de cada premi, que la junta de govern presentarà al ple de la Real Acadèmia d’Enginyeria per a la seva ratificació.

MÉS INFORMACIÓ

Els premis s’acreditaran amb un diploma i una placa; i cadascun d’ells està dotat amb 6.000 euros.

Data límit: 31 de maig

Per participar envia la teva sol·licitud a secretaria@raing.es amb l’assumpte: Premio Betancourt o Premio López de Peñalver

Clica a l’enllaç per conèixer les bases dels premis