La nova llei de contractes del sector públic a debat

DATA: Dimecres, 18 de juliol
HORARI: 09.00 a 13.30 h
LLOC: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona |  FGC Les Tres Torres

El Col·legi d’Enginyers de Camins organiza la jornada La nova llei de contractes del sector públic a debat. El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La primera d’aquestes Directives regula l’adjudicació de contractes de concessió i la segona regula la contractació pública en general. Aquesta nova normativa modifica de forma substancial alguns aspectes de la contractació del sector públic d’imprescindible coneixement per a tots aquells que desenvolupen la seva professió dins d’aquest sector. La jornada abordarà els aspectes generals de la nova llei i els nous aspectes de la regulació dels contracte de serveis i del contracte d’obra.

 

PROGRAMA

09.00 – 09.15  Acreditacions
09.15 – 09.30  Benvinguda a càrrec d’Oriol Altisench, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Dr. Joaquín Tornos. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i advocat.
09.30 – 10.00  Principals novetats de la nova llei de contractes del sector públic.

Francesc Valdivia, Advocat especialista en contractació pública.
10.00 – 10.30  Els criteris d’adjudicació dels contractes, especial referència als contractes amb prestacions
intel·lectuals.

10.30 – 11.00  Coffe break

Francesc Valdivia, Advocat especialista en contractació pública.
Mar Martínez. Advocada i professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.00 – 11.30  Principals novetats en la regulació del contracte d’obres i de serveis en la LCSP.

Mar Martínez. Advocada i professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
11.30 – 12.00  El nou règim de les modificacions contractuals.

Elionor Villén. Cap de l’Àrea de contractació de negocis de B:SM.
12.00 –12.30 Noves fómules de contractació: licitacions simplificades i contractació electrònica.

12.30 – 13.30 Taula Rodona amb els ponents i els assistents sobre les qüestions plantejades.

PREU

Col·legiats, col·legiats a l’atur, precol·legiats i linkcamins: 25 €
Entrada general: 50 €

INSCRIPCIONS

Enviar un correu electrònic a inscripcions@camins.cat indicant nom, cognoms, número de col·legiat o precol·legiat (en cas de ser-ho).

Places limitades. 

logo_CaminsDECatalunya_positiu

Horari:
08.00 a 21.00 h
Divendres: 08.00 a 17.00 h