Presentació: Plecs de clàusules administratives per assistències tècniques d’Infraestructures.cat

DATA: Dijous, 26 de juliol
HORARI: 10 a 12 h
LLOC: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona |  FGC Les Tres Torres

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va presentar els Plecs de clàusules administratives per assistències tècniques d’Infraestrectures.cat.

L’entrada en vigor de la Llei de Contractes dels Sector Públic, ha provocat l’adaptació dels Plecs de clàusules administratives que Infraestructures.cat utilitza per la licitació de les diferents assistències tècniques com: Direcció d’obra (obra civil); Direcció d’execució d’obra (edificació); Coordinació de Seguretat i Salut; Assistència Tècnica Ambiental; Projectes i estudis d’obra civil.

Aquestes modificacions són prou substancials com per considerar pertinent una divulgació pública del seu contingut, especialment pel que fa als criteris d’adjudicació.

Descarrega’t la presentació de la sessió informativa en el següent enllaç.

 

logo_CaminsDECatalunya_positiu

Horari:
08.00 a 21.00 h
Divendres: 08.00 a 17.00 h