ÒRGANS DE GOVERN

 

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya es regeix pel principi democràtic a partir de la celebració d’eleccions, cada 4 anys, als càrrecs de degà, vicedegà, i a 10 membres de la Junta Rectora. En aquest procés electoral també s’escullen als representants de les Delegacions Territorials de Tarragona, Lleida i Girona.

El degà presideix el Col·legi de Catalunya i és el seu màxim representant, una funció amb la que compta del suport del vicedegà i de la resta de membres de la Junta Rectora.

La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern i aprova les decisions estratègiques i més rellevants del Col·legi.  Els membres de la Junta es reparteixen la responsabilitat de les diverses àrees i funcions amb les que compta aquest òrgan.

El Col·legi compta amb una estructura executiva que du a terme les decisions preses pel degà i per la Junta Rectora. Al capdavant de la gerència es troba el secretari del Col·legi.

Les Delegacions de Tarragona, Lleida i Girona faciliten els serveis del Col·legi en el seu territori, a més de dinamitzar els seus membres amb iniciatives i activitats de networking. Els delegats territorials són membres de la Junta Rectora.

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, s’integra en una estructura de col·legi estatal.

Degà
Oriol Altisench i Barbeito

Francisco Gutiérrez Ferrández
Vicedegà

 

Manuel Borràs Abós
Àrea de Coordinació Territorial

Xavier Flores García
Àrea d’Estratègia

Ramon García Valls
Tresorer
Àrea Econòmica

Jordi Julià Sort
Àrea d’Esports

Mireia Laguna Pairó
Àrea de Coneixement i Activitats

Juan Manuel Manrique Gual
Àrea d’Organització i Serveis

Ester Raventós Vilalta
Àrea de Comunicació, Informació, Innovació i Transparència

Maria Rosés Guix
Àrea Internacional

Sergi Saurí Marchán
Àrea de Formació

Benjamín Suárez Arroyo
Àrea de Relacions amb l’Escola i la Universitat

Robert Lluís Juviña
Delegat de Girona

 

 

Josep Capell Fabergat
Delegat de Lleida

 

 

Joan Borràs i Tous
Delegat de Tarragona

 

 

Joaquim Llagostera Pujol
Secretari de la Junta Rectora

 

 

De dilluns a dijous:
de 08.00 a 21.00h
Divendres:
de 08.00 a 17.00h