PERITATGE JUDICIAL

 

Tots els col·legiats i col·legiades de camins poden formar part del Registre de Perits i, en cas que ho sol·licitin, poden exercir en els àmbits propis de l’enginyeria de camins per a la designació pels Jutjats i Tribunals o per a la seva contractació per particulars.

Per sol·licitar la inclusió en el Registre de Perits, cal enviar l’original de la fitxa d’inscripció, degudament complimentada i signada, per correu postal (Registre de Perits – Col·legi d’Enginyers de Camins – c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona).

Preu:

  • Inscripció al registre: 100 €.
  • Quota de manteniment: 10 €/any.

Per a més informació: info@camins.cat

Oficines:
08.00 a 14:30 h (dill. a div.)
Local social:
08:00 a 21:00 h (dill. a dij.
)
08:00 a 17:00 h (div.)

El col·legi romandrà tancat del 6 al 17 d'agost