Presentació

caminsgrana

El Col·legi és la corporació de Dret Públic que representa i regula les actuacions professionals dels enginyers i enginyeres de camins. És la veu del col·lectiu professional davant les administracions públiques i la societat, essent l’únic òrgan a Catalunya amb capacitat per exercir aquesta representativitat col·lectiva.

Entre les funcions principals estan la prestació de serveis per afavorir l’exercici professional aquí i a l’estranger, la promoció de l’ocupació entre els seus membres així com el foment del coneixement i el desenvolupament de les competències professionals dels enginyers i enginyeres de camins.

Alhora, el Col·legi és una eina clau per lluitar contra l’intrusisme i la mala praxis, defensant la reputació i l’excel·lència en l’exercici de la professió en línia amb el codi deontològic. En aquest sentit, destaca el paper d’institució certificadora dels treballs realitzats pels professionals. Així, el Col·legi protegeix als seus membres i garanteix la qualitat de les feines realitzades a empreses, organitzacions i usuaris.

Camps d’activitat professional

Les matèries de competència pròpies de la professió abasten des de les vies de comunicació i transports, fins a l’edificació, passant pel desenvolupament de ports i costes, les infraestructures d’energia, l’urbanisme i l’ordenació del territori.

Així mateix, els enginyers i enginyeres de camins són avui referents en nous àmbits professionals com ara el desenvolupament de les smart cities, la gestió d’infraestructures, la logística, la resiliència, les energies renovables o la valoració de riscos financers.

El Col·legi amb les empreses

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports és també el nexe entre les empreses del sector i els membres del col·lectiu, esdevenint una plataforma idònia per generar sinèrgies i coneixement mutu, des de la publicació d’ofertes de treball a la realització de presentacions de productes o el desenvolupament conjunt de projectes.

El Col·legi amb la societat

El Col·legi és una organització necessària per a la societat catalana, a la que aporta coneixement, opinió i compromís. Participa com a membre i assessor d’organismes civils, administratius i polítics al voltant del món de l’obra pública, l’organització del territori, l’urbanisme, l’energia o l’aigua.

A més, el Col·legi és una entitat activa de generació d’opinió tècnica davant la societat en els àmbits d’actuació propis de la professió.