El Col·legi d’Enginyers de Camins forma part de la Comissió Indústria 4.0

El Col·legi d’Enginyers de Camins s’implica en la innovació i l’aplicació de les noves tecnologies, és per això, que formem part de la Comissió Indústria 4.0. Es tracta d’una Comissió de caràcter multidisciplinar en el si dels col·legis d’enginyers de camins, industrials, agrònoms, informàtics i de telecomunicacions, i que compta amb la participació dels professionals que hi tinguin interès. El representant del Col·legi d’Enginyers de Camins a la Comissió d’Indústria 4.0 és l’enginyer de camins Jordi Solanes Banlles, director tècnic de Cedinsa.

Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s’hibriden avui la innovació –pròpia o adoptada d’altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència dels actius, que permet a les empreses competir en un món globalitzat.

Objectius

Participació: Consolidar els nous grups de treball i assolir una participació estable.

Definició: Avançar en la definició d’un marc de referència de la Indústria 4.0

Difusió i suport al desplegament dels conceptes industrials més actuals entre els enginyers de les empreses catalanes.

Ser útil al seus membres compartint coneixement experiències i enriquint el debat i la reflexió.

Fomentar la interrelació entre els grups de treball que la conformen i entitats interessades en Indústria 4.0, en benefici dels professionals i les empreses on desenvolupen la seva activitat.

Primeres actuacions

  • Fòrum Indústria 4.0 (Barcelona, 2 de juny)
  • “Missió inversa de coneixement” de la edició 2016 de la Fira de Hannover.
  • Accions específiques dels grups de treball.
  • Concurs internacional Smart Industry Award promogut per la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), conjuntament amb els enginyers dels Quatre Motors d’Europa.
  • Estudi “Enginyers per la Indústria 4.0” sobre les necessitats de la indústria a Catalunya de professionals i recomanacions a l’administració per orientar programes existents per proveir el mercat de les competències associades a la Indústria 4.0
  • Monogràfic “Indústria 4.0 a Catalunya: realitats i oportunitats”.
  • Jornada sobre noves tecnologies específiques d’interès per la indústria: Big Data, Realitat Augmentada.
  • Mantenir relacions internacionals amb els principals organismes i iniciatives en el procés de definició de les eines Indústria 4.0