Internacional

Exercici de la professió a l'estranger

Un dels objectius del Col·legi és potenciar la mobilitat internacional dels professionals i donar servei, eines i assessorament als col·legiats que volen exercir a l’estranger i a aquells que ja hi resideixen.

D’una banda, la Comissió Internacional centralitza tota la informació sobre l’exercici de la professió a l’estranger i assessora sobre els tràmits i els requeriments necessaris per fer-ho. D’aquesta manera, facilita el desenvolupament dels col·legiats a l’exterior i, alhora, canalitza també les seves experiències i inquietuds per conèixer en profunditat la realitat de cada país. La Comissió ofereix assessorament personalitzat i també organitza jornades informatives monogràfiques sobre països d’interès.

De l’altra, i a manca de l’homologació del títol d’Enginyer de Camins a nivell internacional, el Col·legi posa a disposició dels seus membres dues eines essencials per afavorir la mobilitat internacional:

  • CAP: el Certificat d’Actuació Professional acredita l’experiència laboral a petició dels col·legiats. El Col·legi expedeix CV autentificats i amb validesa internacional a través del Certificat d’Experiència Professional (document que inclou tots els visats i els CAP d’un professional).
  • AQPE: l’Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria proporciona certificació homologada internacionalment de competència professional en funció dels coneixements i l’experiència acreditats, per tal que els enginyers de Camins siguin més competitius a l’estranger.

Delegats del CECCP al món

El Col·legi compta amb una xarxa de delegats al món, que el representen i estan a disposició dels col·legiats i col·legiades desplaçats als diferents països.

L’objectiu dels delegats del Col·legi és centralitzar informació sobre el destí, compartir experiències i mantenir el vincle amb els companys i companyes, vehicular ofertes laborals i informar sobre la realitat del dia a dia a cadascun dels països, entre d’altres.