Premi Rafael Izquierdo a la solidaridad i Premi Leopoldo Calvo-Sotelo al liderazgo público

La seu nacional del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports ha convocat la 4a edició del Premio Rafael Izquierdo a la solidaridad i el Premio Leopoldo Calvo-Sotelo al liderazgo público.

El Premio Rafael Izquierdo a la solidaridad reconeix, en el camp de l’enginyeria civil, els transports, l’aigua i el medi ambient, a les institucions, empreses o persones que han destacat en la seva actuació solidària i de compromís social, tant en l’àmbit nacional com a internacional.

MÉS INFORMACIÓ

Presentació de candidats: abans del 16 d’octubre de 2017

Lliurament del Premi: quart trimestre de 2017

Consulta les bases del premi

 

El Premio Leopoldo Calvo-Sotelo al liderazgo público, distingeix la labor professional de persones i institucions destacades en el sector públic i les seves conseqüències econòmiques i socials en l’activitat privada.

MÉS INFORMACIÓ

Presentació de candidats: abans del 30 d’octubre de 2017

Lliurament del Premi: finals de 2017

Consulta les bases del premi