Publicada l’oferta d’ocupació pública

En el BOE del passat dia 8 de juliol, es va publicar l’Oferta d’Ocupació Pública del 2017. Per al Cos d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’Estat han estat designades 38 places.

A més s’han publicat 65 places per al Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat (TAC), 80 per al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l’Administració de l’Estat (TIC), 48 per a l’Escala Tècnics Facultatius Superiors d’Organismes Autònoms del Ministeri de Medi ambient, 12 en l’Escala de Tècnics Facultatius Superiors d’Organismes Autònoms del Mº de Foment i 145 com a personal laboral (no totes per a la nostra titulació) en Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.

 

Consulta el BOE