Serveis a empreses

El Col·legi és la millor eina de relació entre les empreses i les organitzacions vinculades a les activitats pròpies de l’enginyeria civil i els 3.000 professionals adscrits que s’hi dediquen.

Des de l’organització conjunta de propostes de formació, a la presentació de productes, la certificació dels professionals de l’empresa o la utilització de la Borsa de Treball per captar talent, les empreses poden establir vincles permanent o puntuals amb el Col·legi.

CAP

El Certificat d’Actuació Professional (CAP) és un document expedit pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports que confirma i registra cadascuna de les actuacions professionals dels col·legiats i que n’acredita l’autoria.

Aquest certificat permet a l’empresa acreditar l’experiència professional dels seus equips d’enginyers de camins i es converteix en un interessant avantatge competitiu.

Avantatges del CAP per a les empreses:

Qualitat i seguretat

Quan contracta un enginyer de camins amb actuacions certificades, l’empresa té la garantia del Col·legi que la formació i l’experiència que s’exigeixen al candidat són les requerides.

Competitivitat i prestigi

Disposar d’un equip validat amb el CAP permet acreditar objectivament, davant l’Administració o el client contractant, experiència i capacitat en els àmbits professionals d’interès. Molts països europeus utilitzen eines com el CAP per avalar la capacitat dels equips responsables dels projectes i les obres.

Estalvi

La certificació de treballs d’enginyers de camins mitjançant el CAP obre la possibilitat de reduir despeses en la prima de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa.

Més informació

Borsa de Treball

La Borsa de Treball és el portal de referència per a la cerca de professionals de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a Catalunya, on podeu trobar els perfils més adients a les vostres necessitats d’entre els més de 3.000 col·legiats.

Accediu a la plataforma online http://bolsa.camins.cat/ amb el vostre usuari i contrasenya per oferir les vostres vacants i cercar professionals.

Espai empres@

El Col·legi posa a la vostra disposició el lloguer d’espais i sales per donar a conèixer un producte o servei empresarial al col·lectiu professional, organitzar un acte lúdic, etc.

Espais Disponibles