Assegurances col·legials

Asseguranca-responsabilitat-civil

Tots els col·legiats estan coberts, en l’exercici de la seva activitat professional, per l’assegurança de responsabilitat civil professional amb els següents criteris:

  • Responsabilitat Civil Professional: 125.000 € per sinistre i el 50% per a danys a la pròpia obra, amb 30.000 € de franquícia.
  • Assegurança d’accidents: 12.000 € per defunció en accident laboral; 12.000 € per invalidesa total permanent a causa d’accident laboral; 1.500 € assistència mèdic farmacèutica per accident laboral.