Registres

Pèrits judicials

Tots els col·legiats/des poden formar part d’aquest registre i, en cas que ho sol·licitin, poden exercir en els àmbits propis de l’enginyeria de camins per a la designació pels Jutjats i Tribunals o per a la seva contractació per particulars.

Per sol·licitar la inclusió en el Registre de Perits, cal enviar l’original de la fitxa d’inscripció, degudament complimentada i signada, per correu postal (Registre de Perits – Col·legi d’Enginyers de Camins – C/ Vergós, 16 – 08017 Barcelona).

Preu:

  • Inscripció al registre: 100 €.
  • Quota de manteniment: 10 €/any.

Per a més informació: AQUÍ

Tècnics certificadors

Des de l’1 de juny de 2013 els enginyers de camins poden realitzar la certificació energètica d’edificis existents, sense necessitat de cursar cap formació addicional. És necessari formar part del Registre Oficial de Tècnics Certificadors de l’ICAEN.