Visat

Què és

El visat és un acte administratiu amb el qual el Col·legi dóna garantia i servei a la societat:

  1. Autentifica en constatar que l’actuació és de qui la subscriu i acredita la seva autenticitat, mitjançant la seva inclusió en l’arxiu col·legial.
  2. Legitima en acreditar la funció que desenvolupa l’enginyer de camins actuant, garantint que està habilitat per fer-ho (està col·legiat i no inhabilitat) i que és competent en la matèria.
  3. Controla a l’acreditar que l’actuació visada compleix certs requisits formals i la normativa col·legial d’aplicació
  4. Assegura la responsabilitat civil involucrada en l’actuació.

Normativa

Visat digital

El visat digital permet al col·legiat signar amb qualsevol certificat digital reconegut, amb plena validesa legal, els documents dels quals n’és autor. Tot el procés es realitza de manera digital, la qual cosa aporta importants beneficis: estalvi de diners, temps i paper i simplificació del procés d’enviament de la documentació. A més, compleix amb els requisits de la llei de signatura electrònica vigent i és legalment equivalent a la signatura manuscrita.

Per al visat digital el Col·legi proporciona una eina de signatura del CICCP per signar els fitxers PDF. En cap cas no inclou la llicència d’Acrobat necessària per poder signar.

E-visat

El servei d’e-visat o visat a través del web, es fonamenta en el visat digital. Bàsicament té el mateix funcionament que el visat digital però no cal enviar cap documentació física al Col·legi, la informació s’intercanvia a través del web amb el gran avantatge que això suposa en no tenir que enviar CD-ROMs o DVDs per missatgeria.

Accedeix a l’e-visat