Servei d’assessorament financer personal

L’empresa Summa Patrimonia ofereix gratuïtament als col·legiats i col·legiades una primera entrevista en matèria d’assessorament financer personal, englobant els següents conceptes:

  1. Planificació financera personal.
  2. Anàlisi i diagnòstic de la distribució del patrimoni financer actual.
  3. Estratègia d’inversions.
  4. Gestió patrimonial privada.
  5. Consulta d’opinió sobre entitats financeres.

Equip Assessor:

  • Lluís Moreno (Enginyer de Camins, col. 10216 – Promoció 1989).
  • Albert Mortés (Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat de Montreaux a Suïssa).

Com funciona?

S’ha de concertar l’entrevista enviant un correu electrònic a Rafael Luis (enllaç a 07rla@ciccp.es), indicant sobre quin dels 5 conceptes esmentats anteriorment està relacionada la consulta.

L’entrevista tindrà lloc els dilluns i dijous de 16 a 19 h al Col·legi d’Enginyers de Camins amb un dels assessors.

Aquesta primera entrevista conduirà, a criteri de l’assessor financer, a una segona, també gratuïta, per presentar les conclusions de les consultes no immediates.

En cas que el col·legiat volgués avançar en la contractació de l’assessor, passaria a establir-se una relació contractual entre l’Enginyer de Camins i Summa Patrimonia. fora del marc d’aquest conveni.