La Fundació Municipalista d’Impuls Territorial presenta un acord marc per a la prestació del servei de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

El termini de presentació d’ofertes es tanca el 29 de març de 2022. A través d’aquest enllaç es pot accedir al perfil de contractant del CCDL on consta l’anunci de licitació, els plecs i la resta de documentació relativa a l’expedient de contractació.

 

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores