Concursos de projectes de l’AMB 2022

La Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa un conjunt de concursos de projectes d’obra pública que s’han llançat aquests 2022.

Durant el període 2020-2024, l’AMB té previst destinar 20 M€ per contractar professionals per fer projectes i assistències tècniques. La previsió és contractar la redacció d’aproximadament 186 projectes i documents tècnics tot destinant 6,65 M€ per pagar-ne els honoraris. Concretament, es destinaran a honoraris dels professionals més de 3 M€ per a 83 projectes de reurbanització i espais verds. 2,7 M€ per 35 projectes d’equipaments i 650.000 euros per 68 projectes i documents tècnics d’infraestructures de serveis i instal·lacions.

També es faran concursos temàtics (refugis climàtics, camins forestals i agrícoles, pacificacions d’espais urbans, pèrgoles fotovoltaiques i mobilitat sostenible: carrils bicicleta i d’accessibilitat a parades de bus), especialment dirigits als més joves del col·lectiu professional.

Les diverses licitacions es presentaran a través del perfil del contractant a la web de l’AMB.

 

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores