Eleccions al Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya

DATA: Dimarts 12 d’abril de 2022

La Junta de Govern del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports ha publicat el calendari electoral per a les Eleccions 2022 als Òrgans Territorials portant a elecció els càrrecs de Degà, Vicedegà, membres de la Junta Rectora i representants provincials que se celebraran el dimarts 12 d’abril de 2022.

 

Documentació i dates rellevants

Reglament electoral
Calendari electoral
Cens electoral definitiu
Sorteig i constitució de la mesa electoral
Publicació definitiva de candidatures

 

INFORMACIÓ ANTERIOR

Presentació de candidatures

Les candidatures es podran presentar de manera presencial a la seu del Col·legi (C. dels Vergós, 16, Barcelona) fins al dijous 10 de març a les 19 hores.

Actualització de dades i vot electrònic

Per poder exercir el vot electrònic és imprescindible tenir actualitzat el correu electrònic i número de telèfon mòbil. Les dades es poden editar a la fitxa personal de cada col·legiat.

Vot per correu

Els col·legiats i col·legiades que vulguin votar per correu postal han d’enviar la seva sol·licitud al mail mesacatalunya@ciccp.es abans del dijous 10 de març.

 

Per a més informació: info@camins.cat

 

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores