El Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya constitueixen el Grup de Treball d’Avaluació de Polítiques Públiques a Catalunya

El Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya i el Col·legi d’Economistes de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per a la constitució del Grup de Treball d’Avaluació de Polítiques Públiques a Catalunya (GTAPPC) amb l’objectiu de reflexionar, debatre i construir propostes al voltant de la millora dels processos de presa de decisió a les administracions públiques que actuen a Catalunya.

Des de l’any 2016, el grup ha treballat de manera informal comptant també amb la participació habitual de professionals de l’advocacia i d’altres disciplines, incloent-hi politòlegs, ambientòlegs, geògrafs i arquitectes. Durant aquest temps, s’ha deliberat sobre les dificultats de les administracions en la presa de decisions amb relació a les polítiques d’inversió pública, el desenvolupament urbanístic, les infraestructures i els serveis públics d’abast territorial, tots ells aspectes claus per a la competitivitat de la nostra economia i en el manteniment de la cohesió social i d’un desenvolupament sostenible.

Amb la constitució formal del GTAPPC, els dos col·legis professionals es comprometen a avançar en el treball conjunt per incidir en la millora de la capacitat de govern de les institucions –l’estatal, l’autonòmica i la municipal– en un moment decisiu per gestionar i administrar eficientment els Fons Next Generation EU i fer front als principals reptes socials.

El conveni l’han signat el degà del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Catalunya Oriol Altisench i el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy.

 

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores