Xavier Flores i Pere Antoni Monge, Premis Cerdà 2022

 

Xavier Flores i Pere Antoni Monge han estat guardonats amb la medalla Ildefons Cerdà 2022 per la seva trajectòria professional. En el marc de la celebració de Santo Domingo de la Calzada, el Col∙legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya ha atorgat la seva màxima distinció a aquests dos professionals per la seva dedicació i compromís en un acte celebrat al Palau de la Música Catalana.

Xavier  Flores  García  ha rebut la  medalla  Ildefons  Cerdà  en  reconeixement  de  la  seva  trajectòria professional i de servei públic en l’àmbit de les infraestructures del transport i la mobilitat sostenible. Per la seva visió holística de l’enginyeria al servei del progrés humà, l’aposta per la innovació i el talent en l’administració pública, el diàleg i acord  amb  administracions,  societat  civil  i  ciutadania  a  l’hora  d’impulsar  grans  actuacions al servei del bé comú. Actualment és secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i des del 2013 era director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

Pere  Antoni  Monge  Salazar  ha rebut la  medalla  Ildefons  Cerdà  per  la  seva  tasca  com  a  advocat amb una llarga trajectòria de servei al Col∙legi i a tots els i les professionals de l’enginyeria  de  Camins,  Canals  i  Ports  des  de  fa  més  de  40  anys.  Pels  seus  amplis  coneixements jurídics i la seva capacitat de donar solucions concises i adequades a reptes complexos, que han permès la defensa dels drets dels i les enginyeres de Camins i el desenvolupament de grans projectes d’obra pública.

La celebració del retrobament

La  celebració  de  Santo  Domingo  aquest  divendres  13  de  maig  al  Palau  de  la  Música  Catalana ha estat marcat pel retrobament després de dos anys de no celebrar‐se a causa de la Covid‐19. L’acte, conduit per Eva Arderius, ha estat l’escenari dels Premis Cerdà 2022,  però  també  hi  ha  hagut  moments  per  donar  la  benvinguda  a  les  tres  últimes  promocions de nous col∙legiats i col∙legiades i per reconèixer la trajectòria d’aquells col∙legiats amb més de 50 anys de dedicació professional.

Pere  Calvet,  recentment  escollit  degà  del  Col∙legi  de  l’Enginyeria  de  Camins,  ha  manifestat la voluntat d’impulsar un col∙legi obert a totes les sensibilitats i que sigui punt de  trobada  i  aliança  entre  professionals,  universitat,  empreses  i  administracions  per  afrontar els grans reptes globals i locals.

Calvet també ha volgut agrair la tasca de l’anterior junta i l’anterior degà, Oriol Altisench, de qui n’ha destacat la capacitat d’impuls i de renovació que va donar al col∙legi durant els 8 anys del seu mandat.