Acceptat el recurs per incloure enginyers de Camins a la licitació d’un contracte de serveis de redacció de projectes de l’Ajuntament de Vallirana

 

L’Ajuntament de Vallirana ha acceptat el recurs presentat pel Col·legi de l’Enginyeria de Camins i admetrà els enginyers i enginyeres de Camins en una nova licitació del contracte de serveis per a la redacció de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació al sector de l’Illa del Casino Valliranenc i del projecte de reparcel·lació de l’Illa del Casino de Vallirana.

 

L’Àrea de Defensa de les Competències Professional del Col·legi vetlla pels interessos dels col·legiats i intenta evitar l’intrusisme professional. En cas que detecteu anuncis que puguin ser motiu de revisió es poden notificar a l’adreça de correu competencies@camins.cat.