Concurs per a la contractació del servei d’assessorament jurídic de la demarcació de Catalunya 

 

El Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports ha obert un concurs per a la contractació del servei d’assessorament jurídic de la demarcació de Catalunya. Consulta les bases del concurs