ASSEGURANCES PELS COL·LEGIATS

Tots els col·legiats estan coberts, en l’exercici de la seva activitat professional, per l’assegurança de responsabilitat civil professional amb els següents criteris:

  • Responsabilitat Civil Professional: 100.000 € per sinistre, amb 30.000 € de franquícia.
  • Assegurança d’accidents: 12.000 € per defunció en accident laboral; 12.000 € per invalidesa total permanent a causa d’accident laboral; 1.500 € assistència mèdic farmacèutica per accident laboral.

Més informació

Horari d'agost

De dilluns a divendres:
De 8:00 a 14:00 hores

Tancat del 8 al 19 d'agost