L’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports exigeix estar col·legiat.

La pre-col·legiació és gratuïta i està dirigida als alumnes de Màster.

Si ets estudiant de grau, amb LinkCamins participa gratis en les activitats del Col·legi.

Ets enginyer de camins, o estàs estudiant la carrera?

Uneix-te a Camins.cat! Ho pots fer de tres maneres segons la teva situació: col·legia’t, precol·legia’t o fes-te de LinkCamins.

Tens el món al teu abast i amb uns reptes apassionants:

En primer lloc, seguir construint i gestionant el nostre entorn amb obres cada vegada millor dissenyades, resilientes i d’acord amb les necessitats socials i ambientals. En segon lloc, jugant un paper decisiu en àmbits tan rellevants com l’aigua, l’energia, els residus o l’alimentació i sent essencials en la logística, l’economia del transport, la mobilitat sostenible o les ciutats intel·ligents, pensant en com fer-ho creant noves formes d’economia circular. I finalment sent innovadors, creatius formats en l’excel·lència, curiosos i rigorosos, preparats per liderar projectes de gran complexitat.

Aquest és el nostre ADN. Si també se’l teu, T’esperem!

Col·legiats

 • Accés a tot tipus d’informació
 • Recepció de newsletter quinzenal via mail
 • Accés a la Formació
 • Accés a Activitats del Coneixement
 • Accés activitats de Networking
 • Recepció de totes les comunicacions del Col·legi
 • Recepció de la Revista Camins.cat en format digital
 • Identificació com a membre
 • Accés al Club Descomptes
 • Recepció de la Revista Camins.cat en format paper
 • Accés a Beques i Ajuts a la formació
 • Accés al lliurament dels Premis Cerdà
 • Utilització dels Espais del Col·legi
 • Accés als Ajuts a l’Atur
 • Accés al Servei de Mentoring
 • Accés a Assessoria jurídica, Laboral i Fiscal
 • Borsa de Treball i Borsa de Projectes

Precol·legiats

 • Accés a tot tipus d’informació
 • Recepció de newsletter quinzenal via mail
 • Accés a la Formació
 • Accés a Activitats del Coneixement
 • Accés activitats de Networking
 • Recepció de totes les comunicacions del Col·legi
 • Recepció de la Revista Camins.cat en format digital
 • Identificació com a membre
 • Accés al Club Descomptes
 • Recepció de la Revista Camins.cat en format paper
 • Accés a Beques i Ajuts a la formació
 • Accés al lliurament dels Premis Cerdà
 • Utilització dels Espais del Col·legi
 • Accés als Ajuts a l’Atur
 • Accés al Servei de Mentoring
 • Accés a Assessoria jurídica, Laboral i Fiscal
 • Borsa de Treball i Borsa de Projectes

LinkCamins

 • Accés a tot tipus d’informació
 • Recepció de newsletter quinzenal via mail
 • Accés a la Formació
 • Accés a Activitats del Coneixement
 • Accés activitats de Networking
 • Recepció de totes les comunicacions del Col·legi
 • Recepció de la Revista Camins.cat en format digital
 • Identificació com a membre
 • Accés al Club Descomptes
 • Recepció de la Revista Camins.cat en format paper
 • Accés a Beques i Ajuts a la formació
 • Accés al lliurament dels Premis Cerdà
 • Utilització dels Espais del Col·legi
 • Accés als Ajuts a l’Atur
 • Accés al Servei de Mentoring
 • Accés a Assessoria jurídica, Laboral i Fiscal
 • Borsa de Treball i Borsa de Projectes

COL·LEGIA’T

Per què col·legiar-se?

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports està format per prop de 3.000 professionals de tots els àmbits i estudiants de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona, com l’obra civil, l’economia circular, les finances, la gestió de l’aigua, les energies renovables, el transport, la mobilitat, la planificació urbana, entre d’altres.

Per a un enginyer o enginyera de camins, sigui o no professional de l’enginyeria civil o ambiental, ser membre del Col·legi i participar en les activitats de coneixement i networking que organitzem és una de les millors maneres de garantir el seu progrés professional.


Què t’ofereix la col·legiació?

> Contacte continuat amb els companys i companyes i amb la professió, amb les propostes més innovadores i la possibilitat de formar part activa de la xarxa professional d’enginyeria més important de Catalunya.

> Aula d’Enginyeria: Les millors propostes de formació i d’activitats de coneixement perquè estiguis permanentment format i informat de les tendències i innovacions més rellevants de la professió.

> Accés a la millor borsa de treball per a enginyers, amb una oferta generalista a l’hora que especialitzada en enginyeria civil i ambiental, amb propostes professionals a tot el món.

> La certificació de la teva carrera professional a través de l’Agència de Qualificació de Professionals de l’Enginyeria (AQPE) o el Certificat d’Actuació Professional (CAP) que avalen tant nacional com internacionalment el teu recorregut professional.

> El Col·legi t’ofereix el registre, visat i arxiu de totes les teves actuacions professionals. D’aquesta manera t’assegures la màxima cobertura de les assegurances i la garantia de tenir el Col·legi al teu costat.

> Servei d’assessoria a la mobilitat internacional per a membres del Col·legi, amb l’acompanyament i seguiment necessari per facilitar el trasllat i l’acomodació en altres països.

> Assessoria jurídica, laboral i fiscal gratuïta, orientada a la pràctica professional.

> Una assegurança de responsabilitat civil que et permet exercir amb total tranquil·litat i garanties.

> Eines de suport per a que els teus nous projectes empresarials i professionals avancin, amb serveis de mentoring i de finançament per a projectes d’start-up vinculats a l’enginyeria.

> Informació actualitzada sobre la professió a través de la revista exclusiva Camins.cat i el blog de Camins.cat.

> Accés a espais i sales de treball a la seu del Col·legi, per a actes públics i privats.

> Condicions especials i tracte preferent en entitats financeres, RACC i molts altres avantatges exclusius en productes i serveis.

I molts altres avantatges… Informa’t o sol·licita una presentació a: info@camins.cat

Qui pot col·legiar-se?

Els professionals que acreditin estar en possessió d’algun dels següents títols:

> Títol acadèmic oficial d’Enginyer de Camins, Canals i Ports expedit per qualsevol escola espanyola reconeguda d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

> Títol universitari estranger homologat oficialment per l’Estat al títol espanyol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.

> Títol europeu universitari d’Enginyeria Civil reconegut oficialment pel Ministeri de Foment, a efectes professionals, per l’Estat espanyol, de conformitat amb l’establert en la Directiva 89/48/CEE, del Consell de les Comunitats Europees, o norma posterior en vigor.

Quotes

Quota ordinària: 271,64 €/any.

Reduccions i exempcions:
Reducció d’un 65% durant els dotze primers mesos de col·legiació: 95,07 €/any.
Reducció d’un 30% durant els dotze mesos següents als contemplats en l’apartat anterior: 190,15 €/any.

Estudiants de cursos de postgrau i doctorat: reducció del 30% per als col·legiats que realitzin cursos de postgrau i doctorat (inclosos els de l’estranger), mentre duri aquesta situació.

Aturats: 27,16 €/any. Reducció d’un 90% de la quota.

Residents a l’estranger (excepte EUA o Canadà): 217,31 €/any. Descompte del 20% de la quota ordinària a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi.

Residents als EUA o Canadà: 190,15 €/any. Descompte del 30% de la quota ordinària (no inclou l’assegurança de responsabilitat civil professional en projectes situats als EUA o a Canadà) a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi.

Jubilats: 67,92 €/any. Reducció d’un 75% de la quota.

Majors de 75 anys: exempts del pagament de la quota.

Treballadors per compte aliena amb situació de infraocupació amb ingressos inferiors a 1.000 €/mes (12.000 €/any): 27,16 €/any. Reducció d’un 90% de la quota.

Autònoms amb ingressos inferiors a 3.000 €/trimestre (12.000 €/any): 27,16 €/any. Reducció d’un 90% de la quota.

Situacions especials (gran invalidesa, incapacitat laboral permanent total o absoluta): exempts del pagament de la quota.

Documents necessaris per tramitar la teva col·legiació

Tramita la teva col·legiació

PRE-COL·LEGIA’T

Modalitat gratuïta per a alumnes de Màster de les Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers de Camins. Els i les precol·legiats o precol·legiades poden beneficiar-se de les activitats i serveis que s’organitzen, amb excepció d’aquells que requereixin ser titulats.

Tramita la teva precol·legiació

LINKCAMINS

Amb la voluntat d’apropar-nos a l’Escola, en 2016 el Col·legi d’Enginyers de Camins crea la figura de LinkCamins, una plataforma gratuïta adreçada als estudiants de grau en enginyeria que vulguin tenir la seva primera presa de contacte amb el Col·legi i així establir les primeres relacions amb el món professional. Des d’aleshores ja som 180 LinkCamins a Catalunya!

Si ets estudiant de grau, fes-te LinkCamins i…

 • Podràs participar a les activitats de coneixement (conferències, visites, jornades, etc.) i de networking com els Premis Cerdà.
 • Tindràs accés a formació específica de la professió així com a cursos d’interès professional (software BIM, blockchain, etc.).
 • Podràs estar al dia de tot el que s’organitza al Col·legi d’Enginyers de Camins a través dels Newsletters i e-mailings, la revista digital i/o les nostres xarxes socials (Twitter, Instagram, Linkedin o Youtube).
 • Obtindràs un descompte exclusiu en l’equipament dels campionats esportius Intercamins, organitzats pel Club Esportiu Camins.

Tramita a teva alta com a LinkCamins.

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores