DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

 

Amb la finalitat de vetllar pels interessos dels col·legiats i intentar evitar l’intrusisme professional, el Col·legi compta amb l’Àrea de Defensa de les Competències Professionals. El nostre repte és recórrer o presentar al·legacions a aquells projectes, memòries, convocatòries, etc., que es troben en fase d’exposició pública, i que hauria de desenvolupar un Enginyer de Camins, Canals i Ports, però que no és així.

Des que es va posar en marxa l’Àrea de Defensa de les Competències Professionals l’any 2015, s’han gestionat 606 expedients, dels quals 139 han estat objecte de recurs, i d’aquests, 88 han resultat exitosos.

En cas que detecteu anuncis que creieu que puguin ser motiu de revisió posem a la vostra disposició el correu electrònic competencies@camins.cat

Gràcies per la vostra col·laboració!

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores