DELEGACIONS TERRITORIALS

 

BARCELONA
C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona
Tel.: 93 204 34 12
info@camins.cat

GIRONA
Delegat: Robert Lluís Juviña
Secretària: Anna Xirgo
C/ Ultònia, 10-12, 2n 2a
17002 Girona
Tel.: 972 21 87 02
girona@camins.cat

 LLEIDA
Delegat: Josep Capell Fabergat
Serveis d’oficina
des de Barcelona
Tel.: 93 204 3412
lleida@camins.cat

TARRAGONA
Delegat: Joan Borràs i Tous
Rambla Nova, 104, 1r
43001 Tarragona
Tel.: 977 23 67 52
tarragona@camins.cat

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores