Escola de Camins

 

L’Escola de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya és l’únic centre de Catalunya que imparteix el màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. L’objectiu és formar professionals altament qualificats amb una sòlida formació científica i fermes competències de gestió.

En l’àmbit de l’enginyeria civil, l’Escola de Camins és un dels centres de més prestigi europeu basat en la qualitat de la docència i en l’excel·lència d’una recerca d’alt nivell. Actualment ocupa la 29a posició en Enginyeria Civil i Estructural segons el QS World University Rankings by Subject 2021.

El Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports habilita per exercir la professió regulada d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i té com a objectiu la formació d’enginyers i enginyeres multidisciplinaris amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l’enginyeria, com ara el disseny, la recerca i l’anàlisi.

El pla d’estudis reforça els coneixements fisicomatemàtics i tècnics i científics adquirits als estudis de grau; ensenya a crear i utilitzar les tècniques més avançades i experimentals de modelització a l’enginyeria i condueix al doctorat.

Per a més informació: https://camins.upc.edu/ca/estudis/master/meccp

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores