VISAT DIGITAL O eVISAT

El visat digital permet al col·legiat signar amb qualsevol certificat digital reconegut, amb plena validesa legal, els documents dels quals n’és autor. Tot el procés es realitza de manera digital, la qual cosa aporta importants beneficis: estalvi de diners, temps i paper i simplificació del procés d’enviament de la documentació. A més, compleix amb els requisits de la llei de signatura electrònica vigent i és legalment equivalent a la signatura manuscrita.

Per al visat digital el Col·legi proporciona una eina de signatura del CICCP per signar els fitxers PDF. En cap cas no inclou la llicència d’Acrobat necessària per poder signar.

Tràmit on-line

Què ès?

 El visat és un acte administratiu amb el qual el Col·legi dóna garantia i servei a la societat:

  1. Autentifica en constatar que l’actuació és de qui la subscriu i acredita la seva autenticitat, mitjançant la seva inclusió en l’arxiu col·legial.
  2. Legitima en acreditar la funció que desenvolupa l’enginyer de camins actuant, garantint que està habilitat per fer-ho (està col·legiat i no inhabilitat) i que és competent en la matèria.
  3. Controla a l’acreditar que l’actuació visada compleix certs requisits formals i la normativa col·legial d’aplicació
  4. Assegura la responsabilitat civil involucrada en l’actuació.

Normativa

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores