INTERNACIONAL

El prestigi de l’enginyeria que es du a terme al nostre país ha potenciat que molts companys i companyes desenvolupin la seva carrera professional a l’estranger. Al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya tenim 200 enginyers i enginyeres de camins treballant a més de 50 països.

El Col·legi ofereix serveis de suport a la seva activitat professional i els facilita mantenir el contacte amb el col·lectiu i mantenir-los informats dels temes més rellevants de l’àmbit de l’enginyeria al país.

Més info

Horari d'estiu

De dilluns a divendres:
De 8:00 a 14:00 hores

Tancat del 9 al 20 d’agost