INTERNACIONAL

El prestigi de l’enginyeria que es du a terme al nostre país ha potenciat que molts companys i companyes desenvolupin la seva carrera professional a l’estranger. Al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya tenim 200 enginyers i enginyeres de camins treballant a més de 50 països.

El Col·legi ofereix serveis de suport a la seva activitat professional i els facilita mantenir el contacte amb el col·lectiu i mantenir-los informats dels temes més rellevants de l’àmbit de l’enginyeria al país.

Més info

Horari d'estiu (fins el 9 d'agost):
08.00 a 14.15 h

Divendres: 08.00 a 14.00 h

El Col·legi romandrà tancat del 12 al 25 d'agost.