VISIÓ, MISSIÓ I VALORS

Visió
Camins.cat vol ser l’organització de referència a Catalunya que acull els professionals de l’enginyeria orientats a resoldre els problemes relacionats amb l’assentament humà i els derivats de la seva interacció, individual o col·lectiva, amb el territori.

Missió
Constituïm la comunitat de professionals de l’enginyeria de referència a Catalunya en infraestructures, sostenibilitat i medi ambient, economia circular, mobilitat i planificació territorial. Com a tal, estem a disposició de la societat i l’opinió pública per aportar coneixement en els nostres àmbits d’actuació. Representem, promovem i defensem els interessos individuals i col·lectius dels enginyers i enginyeres de camins i vetllem per l’exercici ètic de la professió.

Valors
El Col·legi basa la seva actuació en el respecte i la promoció dels valors que fonamenten la seva existència i acció:

> La honesta orientació al servei públic
> El compromís amb els col·legiats i col·legiades i la societat catalana
> El foment del progrés professional, tecnològic i del coneixement
> La contribució a la creativitat i la innovació en l’enginyeria
> La transparència i la participació del col·lectiu
> La implicació i professionalitat en la prestació dels serveis
> La transversalitat integradora i oberta per enriquir als col·lectius que participen

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores