ÒRGANS DE GOVERN

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya es regeix pel principi democràtic a partir de la celebració d’eleccions, cada 4 anys, als càrrecs de degà, vicedegà, i a 10 membres de la Junta Rectora. En aquest procés electoral també s’escullen als representants de les Delegacions Territorials de Tarragona, Lleida i Girona.

El degà presideix el Col·legi de Catalunya i és el seu màxim representant, una funció amb la que compta del suport del vicedegà i de la resta de membres de la Junta Rectora.

La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern i aprova les decisions estratègiques i més rellevants del Col·legi.  Els membres de la Junta es reparteixen la responsabilitat de les diverses àrees i funcions amb les que compta aquest òrgan.

El Col·legi compta amb una estructura executiva que du a terme les decisions preses pel degà i per la Junta Rectora. Al capdavant de la gerència es troba el secretari del Col·legi.

Les Delegacions de Tarragona, Lleida i Girona faciliten els serveis del Col·legi en el seu territori, a més de dinamitzar els seus membres amb iniciatives i activitats de networking. Els delegats territorials són membres de la Junta Rectora.

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, s’integra en una estructura de col·legi estatal.

Pere Calvet Tordera
Degà

Esther Real Saladrigas
Vicedegana

Ruben Ruiz Arriazu
Vocal

Mireia Laguna i Pairó
Vocal

Jordi Julià Sort
Vocal

Elena Campelo Aubarell
Vocal

Javier Ortigosa Marín
Vocal

Imma Estrada Palacios
Vocal

Irene Josa i Culleré
Vocal

Amadeo Martí Pérez
Vocal

Lluís Moreno Lasalle
Vocal

Javier Bespín Oliver
Vocal

Ruben Ruiz Arriazu
Vocal

Mireia Laguna i Pairó
Vocal

Jordi Julià Sort
Vocal

Elena Campelo Aubarell
Vocal

Javier Ortigosa Marín
Vocal

Imma Estrada Palacios
Vocal

Irene Josa i Culleré
Vocal

Amadeo Martí Pérez
Vocal

Lluís Moreno Lasalle
Vocal

Javier Bespín Oliver
Vocal

Robert Lluís Juviña
Delegat de Girona

Josep Capell Fabregat
Delegat de Lleida

Joan Borràs i Tous
Delegat de Tarragona

Joaquim Llagostera Pujol
Secretari de la Junta Rectora

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores