PERITATGE JUDICIAL

 

Tots els col·legiats i col·legiades de camins poden formar part del Registre de Perits i, en cas que ho sol·licitin, poden exercir en els àmbits propis de l’enginyeria de camins per a la designació pels Jutjats i Tribunals o per a la seva contractació per particulars.

Per sol·licitar la inclusió en el Registre de Perits, cal enviar l’original de la fitxa d’inscripció, degudament complimentada i signada, per correu postal (Registre de Perits – Col·legi d’Enginyers de Camins – c/ Dels Vergós, 16 – Barcelona).

Preu:

  • Inscripció al registre: 100 €.
  • Quota de manteniment: 10 €/any.

Per a més informació: info@camins.cat

Horari

De dilluns a dijous:
De 8:00 a 21:00 hores

Divendres:
De 8:00 a 14:00 hores