DELEGACIONES TERRITORIALES

 

BARCELONA
C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona
Tel.: 93 204 34 12
info@camins.cat

GIRONA
Delegado: Robert Lluís Juviña
Secretaria: Anna Xirgo
C/ Ultònia, 10-12, 2n 2a
17002 Girona
Tel.: 972 21 87 02
girona@camins.cat

 LLEIDA
Delegado: Josep Capell Fabergat
Servicios de oficina
des de Barcelona
Tel.: 93 204 3412
lleida@camins.cat

TARRAGONA
Delegado: Joan Borràs i Tous
Rambla Nova, 104, 1r
43001 Tarragona
Tel.: 977 23 67 52
tarragona@camins.cat

Horario de verano

Del 15 de junio al 15 de septiembre
De lunes a viernes,
de 8.00 a 14.00 h