Curs presencial | La digitalització de la mobilitat

DATA: Del 4 al 25 de novembre de 2022
HORARIS: Dimecres i divendres de 8:30 a 14 h (30 hores lectives)
MODALITAT: Presencial
LLOC: Pier01 (Plaça de Pau Vila 1, Barcelona)

Actualment, les ciutats són uns pols dinàmics d’atracció amb diverses activitats de transport, serveis logístics i digitalització, operant contínuament, que estan experimentant uns canvis substancials en els darrers anys; la forma en la que viuen i es desplacen els ciutadans i el seu entorn es troben en canvi constant mitjançant, entre d’altres la introducció progressiva de tecnologies innovadores, així com canvis en els patrons de mobilitat i en les seves necessitats.

Per això, la mobilitat urbana actual requereix d’una planificació integral i intel·ligent que tingui en compte les demandes de les diferents tipologies d’usuaris i d’una comprensió profunda de les noves tecnologies. Aquest ecosistema emergent del transport urbà comporta nous reptes i oportunitats, que cal abordar i aprofitar adequadament.

Aquest curs està dissenyat per incidir en aquests aspectes de les noves tecnologies i de la transformació digital que tenen un impacte significatiu no només en la societat actual, sinó que també en les pròpies empreses i en el sector de la mobilitat. Més específicament, dotarà l’estudiant d’un coneixement exhaustiu sobre aspectes rellevants de la transformació digital a l’entorn urbà, també l’ajudarà a comprendre el comportament dels anomenats “smart users” per a satisfer la seva demanda de transport i entendre l’impacte d’aquests canvis en la mobilitat, proporcionant eines que ajudin l’estudiant a afrontar i resoldre els reptes futurs que les noves tecnologies aporten a la mobilitat urbana.

 

PROGRAMA

Consulta el programa del curs.

 

PREU
Tarifa general: 484 €

20% de descompte per a col·legiats i col·legiades de Camins. Demanar el codi de descompte a inscripcions@camins.cat

 

INSCRIPCIONS

Inscripcions a través del formulari.

 

Curs "La digitalització de la mobilitat"