Jornada tècnica | Les estructures de formigó en el codi estructural

DATA: Dijous 29 de setembre de 2022
HORARI: De les 09:00 a les 14:00 hores
LLOC: Sala d’actes de l’Escola d’Enginyeria de Camins (Campus Diagonal Nord, Edificio C2. C/Jordi Girona, 1-3 – Barcelona)

La Plataforma Tecnológica Española del Hormigón i el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, amb el suport de l’Escola d’Enginyeria de Camins, el Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil i el Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports organitzen una jornada tècnica sobre el Codi Estructural en vigor des de finals de l’any 2021.

La jornada està dirigida a professionals de l’enginyeria i l’arquitectura, estudiants d’aquest camp i professionals que treballin amb formigó i donarà les claus sobre canvis significatius del nou Codi Estructural.PROGRAMA I INSCRIPCIONS

Descarrega el programa de la jornada.
Inscripcions a tecnologia@ieca.es