Recomanacions: obres en curs i riscos laborals

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha elaborat un document que recull els criteris d’actuació en obres en curs d’acord amb la declaració d’estat d’alarma i la situació d’emergència sanitària.
El Colegio remarca la importància que totes les obres en curs adoptin les mesures necessàries per garantir la salut dels seus treballadors i treballadores.