Workshop | Mitigación del riesgo de colapso progresivo en pórticos de edificios en acero y mixtos ante eventos excepcionales

DATA: Dijous 19 de maig de 2022
HORARIS: De 9:00 a 14:00 hores
LLOC: Sala d’actes José Antonio Torroja de l’Escola d’Enginyeria de Camins de la UPC-BarcelonaTech (Edifici C2. Campus Nord, UPC. C/ Jordi Girona 1-3, 08034 Barcelona)

Durant les últimes dècades, s’han desenvolupat un important nombre de projectes de recerca relacionats amb la resposta estructural d’edificis d’estructura d’acer davant situacions de càrrega excepcionals (impacte, incendi, terratrèmol…).

Aquest workshop, organitzat per l’Escola d’Enginyeria de Camins de la UPC-BarcelonaTech i Research Fund for Coal&Steel amb el suport del Col·legi de l’Eginyeria de Camins, presentarà el Manual de Diseño realizado en el contexto del proyecto de valorización FAILNOMORE abordant els conceptes bàsics en els quals se suporta el projecte d’estructures basat en la robustesa, fent especial èmfasi en les estructures d’acer, i s’exposaran alguns exemples pràctics desplegats en el marc del projecte.

PROGRAMA

Consulta el programa.
INSCRIPCIONS
Inscripcions a través del formulari.